Staking non-profit – “Rimpeldagen” blijven bestaan tot er een nieuw akkoord is

De bestaande loopbaanregeling voor de non-profitsector, en dus ook de fel betwiste adv-dagen of “rimpeldagen”, blijven van kracht tot er een nieuw akkoord is. Dat hebben de bevoegde ministers Maggie De Block (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V) gezegd tijdens een eerste overleg met de sector, bevestigt Gert Van Hees van de liberale vakbond ACLVB. Van Hees spreekt van een “voorlopige geruststelling”, al blijft de ongerustheid wel bestaan dat de rimpeldagen (extra verlofdagen voor werknemers vanaf 45 jaar, red.) zullen worden afgeschaft. Verder werd op het eerste overleg besproken dat er een centrale stuurgroep komt, onder leiding van de ministers Peeters en De Block. Volgens Van Hees willen de ministers, werkgevers en vakbonden tegen de zomer landen met een nieuw akkoord voor de non-profitsector. Inhoudelijk werd er verder niets besproken. Op 26 januari volgt een nieuwe vergadering. Op Vlaams niveau staat er vrijdagochtend een eerste overleg gepland.

bron: Belga