Koning Filip gaf 200 euro aan 770-tal Belgen in 2016

Koning Filip gaf 200 euro aan 770-tal Belgen in 2016

Koning Filip heeft in 2016 aan 769 Belgen een financiële gunst van 200 euro toegekend. In 2015 ging het maar om bijna 520 personen. De stijging is deels te verklaren doordat de brieven van december 2015 pas in 2016 behandeld werden. Dat meldt het koninklijk paleis. De koning kreeg vorig jaar met 50.000 stuks ongeveer hetzelfde aantal brieven. Het gaat niet alleen om sociale vragen, maar ook om mensen die hun verhaal willen doen, een jubileum melden enzovoorts. Onder het 50.000-tal brieven zijn er ongeveer 11.000 sociale vragen. De sociale dienst van het paleis behandelt die vragen en verwijst daarbij vaak door, bijvoorbeeld naar de OCMW’s. Slechts bij een kleiner aantal brieven gaat het effectief om een vraag tot financiële gunst. De steun wordt toegekend na een sociaal onderzoek. Uiteindelijk hebben 769 mensen een eenmalige gift ontvangen van 200 euro in 2016. Dat geeft een totaal bedrag van bijna 154.000 euro.
In 2015 ging de koning in op bijna 520 zogenaamde ‘bedelbrieven’ voor een globaal bedrag van circa 104.000 euro.

bron: Belga