Hans Bonte pleit voor betere analyse van traject jonge criminelen

Hans Bonte pleit voor betere analyse van traject jonge criminelen

De “OCAD-lijst”, waarop zo’n 350 “Foreign Terror Fighters” prijken, illustreert volgens burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) op perfecte wijze het falen van de jeugdbescherming in België, en meer bepaald in de Brusselse Rand. Dat zegt hij zondag in Het Nieuwsblad en De Zondag. De sp.a-er roept op tot meer samenwerking en actie. “Het levensverhaal van de mensen op de OCAD-lijst leest als een handboek voor wie kleine deugnieten uit kwetsbare sociale contexten wil laten uitgroeien tot ware criminelen en terroristen. Het valt op hoe onze veiligheidsdiensten deze mensen al heel vroeg in beeld krijgen, maar er vervolgens niet in slagen hun voorspelbare levensevolutie te kenteren.”
Dat komt volgens Bonte door een “ontoereikende jeugdhulpverlening, een veel te nonchalante jeugdbescherming en veel te lakse jeugdrechters”. Hij pleit voor meer samenwerking en actie: “Laat het OCAD een grondige analyse maken van de ‘FTF-lijst’ en maak de resultaten over aan de parlementaire commissie terreur, aan de minister van Justitie en aan de regioministers bevoegd voor jeugdhulpverlening en jeugdsanctierecht.”
Door een duidelijk profiel op te stellen kunnen jeugdrechters anders oordelen, politici een beter functionerend jeugdbeleid uittekenen, gevangenissen ontspoorde draaideurcriminelen extra opvolgen en kan justitie beter inzetten op preventie en opvolging. “Met zijn allen op basis van dat geanalyseerde profiel komen tot een beter jeugdbeleid en minder ontsporing, dat moet het doel zijn”, aldus Bonte.

bron: Belga