100 extra plaatsen in Vlaanderen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen

100 extra plaatsen in Vlaanderen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan vzw De Oever in Lummen. De organisatie zal tien van de honderd nieuwe plaatsen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen op zich nemen. In eerste instantie lag de focus van de Vlaamse regering op de opvang van vluchtelingen tot 14 jaar. Maar uit een opvolgingsanalyse blijkt dat er voor de groep jongvolwassenen, vanaf 16 jaar tot 25 jaar, ook bijkomende maatregelen nodig zijn. Daarom maakt de regering nu honderd nieuwe plaatsen vrij voor die doelgroep. “De aandacht gaat prioritair naar jongeren en jongvolwassenen met een langdurige begeleidingsnood”, aldus minister Vandeurzen. “Die nood is er bijvoorbeeld omwille van een heel lage scholingsgraad of het ontbreken van ervaring met zelfstandig wonen en het beheer van een budget.”

Vzw De Oever vangt op dit moment twaalf minderjarige vluchtelingen op in zijn opvangcentrum in Lummen en tien jongeren wonen alleen, maar worden aan huis begeleid. Ten laatste begin februari gaat het plan van minister Vandeurzen van start en krijgt De Oever er tien van de honderd jonge vluchtelingen bij in Limburg. De allerjongsten worden opgevangen in het opvangcentrum in Lummen, de meerderjarige vluchtelingen worden begeleid aan huis in onder meer Genk en Hasselt.

De minister voorziet 1,6 miljoen euro om te kunnen voorzien in de opvang van de 100 niet-begeleide jonge vluchtelingen. Zo’n 169.000 euro daarvan gaat naar vzw De Oever. De andere organisaties zijn Minor-Ndako die 54 nieuwe vluchtelingen zal begeleiden in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Voorspools-Sleegers die 36 jonge vluchtelingen voor zijn rekening neemt in de provincie Antwerpen.

bron: Belga