Arrest in proces tegen NV Eternit valt op 14 maart

Arrest in proces tegen NV Eternit valt op 14 maart

Het Brusselse hof van beroep spreekt zich op 14 maart uit over het proces dat de familie Jonckheere heeft ingesteld tegen de NV Eternit. Die was in november 2011 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro aan de familie van Françoise Jonckheere, die in 2000 overleed aan longvlieskanker, veroorzaakt door de inademing van asbest. Volgens de rechtbank ging Eternit in de fout door asbest te blijven gebruiken en door de gevaren van het mineraal te minimaliseren, hoewel bekend was dat het longvlieskanker en asbestose kon veroorzaken. Eternit was in beroep gegaan tegen die veroordeling. “Mevrouw Jonckheere werd blootgesteld aan asbest vanaf 1952 tot 1991”, pleitte meester Johan Verbist, de advocaat van Eternit. “Volgens de medische expert is haar ziekte hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door zogenaamde ‘blauwe’ asbest, de gevaarlijkste soort, en door de blootstelling daaraan voor 1970, toen ze er in de grootste mate aan werd blootgesteld. Dat brengt met zich mee dat haar vordering verjaard is. Bovendien was er voor 1970 nog geen vaststaande consensus dat asbest zo kankerverwekkend was, de eerste berichten daarover komen er pas vanaf 1965.”

Volgens de advocaat van de familie Jonckheere begint de verjaring pas te lopen als de blootstelling stopt, in 1991, en heeft Eternit wel degelijk zware fouten begaan. “Vanaf de jaren 30 was al geweten dat werknemers in de asbestsector longkanker ontwikkelden en vanaf 1964 wist men dat ook hun familieleden gevaar liepen, en dat zelfs de kleinste blootstelling de ziekte kon veroorzaken”, klonk het. “Eternit heeft echter jarenlang het voortouw genomen in het lobbywerk ten voordele van asbest en de gevaren ervan verdoezeld.”

bron: Belga