“Regering verzwakt sociale zekerheid op gevaarlijke manier”

Regering verzwakt sociale zekerheid op gevaarlijke manier

“De federale regering verzwakt de sociale zekerheid op een gevaarlijke en bijna onopgemerkte manier.” Zo reageert het gemeenschappelijk front van Vlaamse en Franstalige christelijke, socialistische en liberale vakbonden en ziekenfondsen in een opiniestuk in De Standaard op de geplande hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. In die hervorming vergroot de regering haar controle over de uitgaven. Voortaan wil ze niet langer spontaan eventuele tekorten in de sociale zekerheid bijpassen. Eerst wil ze weten of de sociale partners wel verantwoordelijk zijn omgesprongen met het budget door enkele ‘responsabiliseringscriteria’ af te toetsen.

“Dat zogenaamde responsabiliseringsmechanisme is een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over asociale besparingsmaatregelen aan te vatten en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen”, schrijft de coalitie van vakbonden en ziekenfondsen. En dat terwijl de budgettaire ontsporingen vooral door tegenvallende inkomsten worden veroorzaakt, meent Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten.

De organisaties voelen zich ook onder “voogdij” geplaatst door de oprichting van de CFB (een Commissie Financiën en Begroting, die budgettaire ontsporingen moet opsporen, red.) “Dit zogenaamd neutraal, ‘technocratisch’ bestuur is gezichtsbedrog en verbergt vooral dat de regering haar macht versterkt.”

Nochtans ligt de oplossing voor een rechtvaardige financiering van de sociale zekerheid volgens de tekstschrijvers voor de hand: meer fiscale rechtvaardigheid. “Op die koerswijziging hopen wij echt. Zo niet is het einde van ons socialezekerheidsmodel in zicht.”

bron: Belga