België erkent record van 43 vluchtelingen per dag

België erkent record van 43 vluchtelingen per dag

In ons land is tot en met november dit jaar een record van 14.241 asielzoekers erkend als vluchteling. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar, toen 10.798 mensen verblijfsrecht kregen, en komt gemiddeld neer op 43 nieuwe erkende vluchtelingen per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, waarover De Tijd vandaag bericht. De forse stijging is een gevolg van de vluchtelingencrisis van vorig jaar. De vluchtelingen die toen binnenkwamen, krijgen pas dit jaar bescherming omdat het zes maanden tot een jaar duurt om een dossier af te ronden. Dat geeft een vertekend beeld, want ondanks het recordaantal erkenningen lijkt het ergste van de vluchtelingencrisis voor ons land achter de rug. Terwijl vorig jaar een recordaantal van 44.760 mensen asiel aanvroeg – met een historische piek in de zomermaanden – is dat tot en met november 2016 drastisch teruggevallen tot 17.131. Dat is een daling met 62 procent, en komt ongeveer overeen met de niveaus van voor de crisis.

Het vorige recordjaar was 2000, toen 42.691 mensen asiel aanvroegen. Het ging toen echter om economische gelukzoekers uit de Balkan die geen recht hadden op bescherming, waardoor slechts 3 procent een verblijfsstatus kreeg. In 2015 werd 52,7 procent van de aanvragen erkend; in 2016 ligt de beschermingsgraad nog hoger met 54,8 procent. Dat toont dat de mensen die naar ons land komen echte vluchtelingen zijn, vooral uit Syrië, Irak en Afghanistan.

bron: Belga