Investeringen in betere dekking vervangen Waalse belasting op gsm-masten

Investeringen in betere dekking vervangen Waalse belasting op gsm-masten

De Waalse regering en de telecomoperatoren Orange Belgium, Proximus en Telenet hebben een principeakkoord bereikt voor hun aanslepend conflict over de belasting op gsm-masten. Dat kondigen ze vandaag aan in een persbericht. De regering verbindt zich ertoe niet langer belasting te heffen op telecominfrastructuren, de operatoren gaan de komende drie jaar 60 miljoen euro investeren in een betere dekking. De belasting op gsm-masten werd ingevoerd omdat de mobiele operatoren de gemeentelijke heffingen telkens opnieuw aanvochten en dus niet betaalden. Die ‘oplossing’ werd echter vernietigd door het Grondwettelijk Hof omdat de gemeentelijke fiscale autonomie met de voeten getreden werd. Toch liet het gewest de opbrengst in zijn begroting staan, zo wilde het de druk op de operatoren hoog houden.

Begin december werd aangekondigd dat de regering en de telecomsector een uitweg uit hun geschil hadden gevonden, nu is dat akkoord rond. Het Waals gewest laat de belasting op gsm-masten vallen en “verbindt zich ertoe een wettelijk, reglementair en administratief kader” te creëren voor een vlotte aanwending van de telecominfrastructuren. Er is ook een oplossing gevonden voor het nog openstaande geschil van 45 miljoen euro, terwijl de operatoren beloven de komende drie jaar 60 miljoen euro te investeren.

“Het doel van deze bijkomende investeringen is de dekking van erg snel internet te verbeteren in de woonzones waar op dit vlak een uitgesproken tekortkoming werd vastgesteld, maar ook in de zones die een specifiek belang of specifieke behoeftes vertonen (economische, industriële en commerciële activiteitenzones)”, luidt het.

Het gewest zal er bij de gemeenten en provincies op aandringen geen belasting op mobiele infrastructuur in te voeren. Minister van Lokale Besturen en Steden Paul Furlan wijst erop dat het akkoord ook bedoeld is om plaatselijke overheden aan te moedigen zelf te investeren in de connectiviteit op hun grondgebied.

Volgens Jean-Marc Galand, het hoofd van het GOF, het Forum van de GSM-Operatoren, gaat het om een evenwichtig akkoord. “Het gewest creëert alle kansen om zijn digitale strategie te verwezenlijken. Voortaan is er ruimte voor een open samenwerking met de regering, in het belang van de burgers, de bedrijven en het concurrentievermogen.”

bron: Belga