“Elke toekomstige Arco-regeling moet juridisch sluitend zijn”, zegt Van Overtveldt

Elke toekomstige Arco-regeling moet juridisch sluitend zijn

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat elke toekomstige regeling die de regering treft in het Arco-dossier, juridisch sluitend moet zijn. “Dat is ook wat de coöperanten vragen”, aldus Van Overtveldt. In een korte reactie op het arrest van het Europees Hof van Justitie zegt de minister akte te nemen van de uitspraak. Hij herinnert eraan dat de regering een plan van aanpak zal bespreken. De uiteindelijke uitrol van dat plan zal begeleid worden door een task force die vorige week in het leven werd geroepen.

“Het Europees Hof is van oordeel dat de beoogde garantieregeling die in het verleden werd uitgewerkt, in strijd is met de staatssteunregels”, zegt Van Overtveldt. “Deze uitspraak maakt nog eens duidelijk dat elke toekomstige regeling – welke dan ook – juridisch sluitend moet zijn. Dat is ook wat de coöperanten vragen”.

bron: Belga