Vandeurzen wil ‘inkomenstarief-mix’ in kinderopvang uittesten

Vandeurzen wil 'inkomenstarief-mix' in kinderopvang uittesten

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil een ‘inkomenstarief-mix’ in de kinderopvang laten uittesten. Bij wijze van experiment zullen tien kinderopvanginitiatieven plaatsen met inkomenstarief mogen combineren met plaatsen met vrije prijs. Momenteel is die combinatie niet toegelaten. Dat staat dinsdag te lezen in de nieuwsbrief van Kind en Gezin. In de kinderopvang bestaan er twee grote tariefsystemen. Ofwel betalen ouders naargelang hun inkomen (inkomensgerelateerd tarief of IKG), ofwel bepalen de opvanginitiatieven zelf een vaste prijs (vrije prijs). Beide systemen op één locatie toepassen, is niet toegelaten.

De regel leidde eerder al tot commotie, zoals bijvoorbeeld vorig jaar bij een kinderopvangverblijf in Roeselare dat de twee systemen toch onder één dak combineerde door aparte ingangen, afzonderlijke ruimtes en verschillende vergunningen te voorzien. De opvang met vrije prijs werd daarbij afgeschilderd als een soort luxecrèche, wat voor nogal wat discussie zorgde.

De piste om beide tariefsystemen op één locatie mogelijk te maken wordt in ieder geval al langer onderzocht. Daarbij doken ook al verschillen de bedenkingen en vragen op. Bijvoorbeeld: Hoe vermijd je dat de niet-inkomensgerelateerde plaatsen worden gebruikt als ‘wachtplaats’, waardoor gezinnen met een lager inkomen mogelijk moeilijker een plaats krijgen, omdat die plaatsen altijd worden ingenomen door de wachtenden? Hoe moeten organisatoren beslissen wie in het inkomensgerelateerde systeem mag stappen en wie niet? Kan een mix van tarieven geen extra administratieve last betekenen voor de voorzieningen? Enz…

Om dat alles in de praktijk te onderzoeken, komt er nu een test met tien proeflocaties waar beide tariefsystemen een jaar lang (april 2017-april 2018) mogen gecombineerd worden. “Via een proefproject ‘inkomenstarief-mix’ (ikt-mix) wil de Vlaamse regering de effecten van zo’n mix nagaan. Hoe ervaren ouders dit? Wat betekent deze mix voor het ondernemen en de leefbaarheid van de opvang? En wat is het effect op de andere kinderopvang in de buurt?”, zo staat te lezen in de nieuwsbrief van Kind en Gezin.

Kind & Gezin voegt eraan toe dat er geen subsidies aan het proefproject zijn verbonden en dat er geen garantie is dat het project na een jaar wordt verlengd. De hele oproep is trouwens nog onder voorbehoud tot het betrokken besluit is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Opvanginitiatieven die willen deelnemen, kunnen tot 29 januari 2017 hun kandidatuur indienen bij Kind en Gezin.

bron: Belga