Al 65.033 handtekeningen voor volksraadpleging over BAM-tracé

De actiecomités Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben al 65.033 handtekeningen opgehaald voor een nieuwe volksraadpleging over het BAM-tracé, zo wordt zondag gemeld. De actiegroepen eisen een aanpassing van de plannen en hopen uiteindelijk 75.000 handtekeningen bijeen te sprokkelen. De Antwerpse actiegroepen verzetten zich tegen het Oosterweeltracé zoals het nu voorligt. Ze menen onder meer dat het een volledige overkapping van de noordelijke ring en een volgens hen wenselijke scheiding van doorgaand en lokaal verkeer in de weg staat.
Net zoals in 2009 wordt om een referendum gevraagd. Officieel zijn er daarvoor 52.000 handtekeningen nodig, maar de comités willen aan 75.000 raken. Voor de start van de kerstvakantie wou men de kaap van 65.000 ronden, wat dus gelukt is.
“De vrijwilligers stelden bij de Antwerpenaren een grote bereidheid vast om te tekenen, ook nadat de overkappingsintendant zijn ambitienota gepubliceerd had”, klinkt het. “Het is duidelijk dat veel burgers nog steeds niet overtuigd zijn dat de beloofde overkapping gerealiseerd kan worden in combinatie met het BAM-tracé. Ook het stedelijke groengebied Noordkasteel is met dat omstreden tracé nog altijd niet gevrijwaard. De drie burgerorganisaties schuiven als alternatief het noordelijker gelegen Haventracé naar voren. Dat doet bovendien de geplande bypass A102 beter werken.”
In de komende weken wordt volop verder ingezameld. De handtekeningen moeten binnen zijn vooraleer de stad zich moet uitspreken over de bouwaanvraag voor het BAM-tracé. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hopen evenwel nog steeds dat de lopende onderhandelingen gunstig evolueren en er geen volksraadpleging nodig zal zijn.

bron: Belga