Senaat heeft 2 miljoen minder nodig in 2017 dan regering voorzag

Senaat heeft 2 miljoen minder nodig in 2017 dan regering voorzag

De Senaat heeft voor 2017 een dotatie nodig van 47,67 miljoen euro, wat bijna 2,3 miljoen minder is dan de regering in haar begroting voor volgend jaar had ingeschreven. De dotatie daalt daarmee met bijna een derde (-31,8%) ten opzichte van 2013. Zo blijkt uit de begrotingsvooruitzichten van de Senaat die vandaag unaniem door de plenaire vergadering werd goedgekeurd. Meer dan de helft van de uitgaven van de Senaat (52,54%) gaat naar het statutair personeel. De kosten voor het personeel van de fracties zijn goed voor 18,58% van de uitgaven. Daarna volgen de kosten voor senatoren – de Senaat betaalt enkel nog de vergoeding voor de gecoöpteerde senatoren – (12,62%), de werkingskosten (11,81%), de subsidies aan de fracties ((2,67%) en de bi- en multilaterale relaties (1,78%).

Volgens de Senaat is deze “nieuwe belangrijke daling van de begroting van de Senaat en bijgevolg van de gevraagde dotatie” het gevolg van de vermindering van het aantal senatoren dat nog een afscheidsvergoeding ontvangt en de voortgezette daling van het aantal personeelsleden.

De personeelskosten zullen in 2017 met bijna een miljoen dalen ten opzichte van dit jaar. De Senaat verwacht ook de volgende jaren een aanzienlijke daling, van respectievelijk 726.000 euro in 2018 en 803.000 euro in 2019. Het aantal personeelsleden zal dalen van 307 dit jaar tot 241 in 2019 (resp. 235 en 193 voltijdsequivalenten). Wat dat laatste betreft, wordt in het verslag opgemerkt dat door de inkrimping van het personeel soms contractuelen dienen ingezet te worden voor knelpuntfuncties. De patronale lasten daarvoor liggen op 23,69% tegen slechts 5,26% voor de vast benoemde ambtenaren.

Overigens werden de rekeningen voor 2015 afgesloten met een positief saldo van 6,4 miljoen euro terwijl een licht tekort was gebudgetteerd.

bron: Belga