Europees Parlement zet hervorming CO2-emissiehandelssysteem op de rails

Europees Parlement zet hervorming CO2-emissiehandelssysteem op de rails

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft de hervorming van het emissiehandelssysteem voor CO2 (ETS) goedgekeurd. Het moet de CO2-uitstoot verder naar beneden halen en Europa helpen zijn doelstellingen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De Europese handel in uitstootrechten werd in 2005 ingevoerd. Het systeem komt erop neer dat bedrijven binnen een vast plafond emissierechten kunnen verhandelen. Vervuilende bedrijven worden gedwongen CO2-rechten over te kopen van bedrijven die er op overschot hebben. Bovendien wordt elk jaar het emissieplafond aangescherpt.

De nieuwe hervorming heeft betrekking op de periode 2021-2030. De parlementsleden kwamen overeen elk jaar 2,4 procent van de te verhandelen uitstootrechten uit de markt te halen, tegenover 1,7 procent nu. Ook wordt de scheepvaartsector bij het systeem betrokken en zal de luchtvaart meer inspanningen moeten leveren.

Om de prijs van CO2-rechten verder op te trekken – door het overschot aan rechten en de lage economische activiteit stortte de prijs in – zullen meer rechten uit de markt genomen worden. De hervormingen moet ervoor zorgen dat de Europese Unie haar ambitie kan realiseren om tegen 2030 veertig procent minder uit te stoten dan het referentiejaar 1990.

Ivo Belet (CD&V), die voor de EVP-fractie mee onderhandelde, is blij dat de milieucommissie voor een “gebalanceerde aanpak” gekozen heeft. Het is volgens hem een ambitieuze tekst, die tegelijk ook bescherming biedt aan de industriële sectoren die blootstaan aan “meedogenloze internationale concurrentie”, zoals de staalsector.

Normaal gezien stemt de plenaire vergadering van het parlement in februari over het dossier. Belet hoopt nog voor de zomer een akkoord met de lidstaten te kunnen vinden.

bron: Belga