Over de taalgrens heen meer dan 30 miljoen euro naar wetenschappelijk onderzoek

Over de taalgrens heen meer dan 30 miljoen euro naar wetenschappelijk onderzoek

De Vlaamse overheid en de Franse Gemeenschap bundelen hun krachten om vanaf 2018 jaarlijks meer dan 30 miljoen euro te investeren in wetenschappelijk onderzoek en samenwerking. Daarvoor is woensdag een nieuw programma gelanceerd: het ‘Excellence of Science’-programma of EOS-programma. Het EOS-programma wordt ondergebracht bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en haar Franstalige tegenhanger Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS). Bedoeling is om onderzoekssamenwerking over de gewest- en regiogrenzen heen te stimuleren.

De beide onderzoeksfondsen ontvangen van hun respectieve overheden samen jaarlijks meer dan 30 miljoen euro. Die middelen zullen gaan naar onderzoeksprojecten die universiteiten aan beide kanten van de taalgrens samen met onderzoeksinstellingen kunnen indienen. De eerste EOS-projecten moeten op 1 januari 2018 van start kunnen gaan voor een periode van vier jaar.

Het F.R.S.-FNRS en het FWO zullen samen instaan voor de administratieve en operationele opvolging van het programma. Voor de evaluatie brengen zij een panel van internationale topexperten samen dat op basis van excellentie de beste projecten selecteert. In totaal kunnen vanaf 2018 zo’n 35 EOS projecten aanspraak maken op een budget voor vier jaar, gaande van 450.000 tot 1.000.000 euro per jaar.

Het nieuwe EOS-programma komt in de plaats van de vroegere federale Interuniversitaire Attractiepolen. De oproep voor EOS is vandaag/woensdag door minister voor Wetenschapsbeleid Philippe Muyters en zijn Franstalige evenknie Jean-Claude Marcourt plechtig geopend in het Brusselse Paleis der Academiën.

Minister Muyters is tevreden met het “opgefriste kader”. Muyters: “Ik verwacht veel van deze samenwerkingen en wil vooral de wens uitdrukken om in te zetten op interdisciplinaire samenwerkingen. Het is aan de grens van de eigen discipline dat doorbraken verwacht mogen worden.”

bron: Belga