Regering onderzoekt mogelijkheid kantonnering dwangsom, zegt Michel

Regering onderzoekt mogelijkheid kantonnering dwangsom

De federale regering onderzoekt of ze de dwangsommen voor het niet afleveren van een visum aan het Syrisch gezin uit Aleppo kan kantonneren, of anders gezegd kan laten blokkeren. Dat heeft premier Charles Michel vandaag in de Kamer verklaard. Hij herhaalde dat de regering de rechtsstaat volledig zal respecteren, “maar wij zullen onze juridische middelen gebruiken zoals elke burger kan”. Tijdens een minidebat in de Kamercommissie Justitie kreeg de premier van verschillende fracties vragen voorgeschoteld over de visumrel. Zoals bekend besliste het Brusselse hof van beroep vorige week dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een humanitair visum moet uitreiken aan het Syrische gezin uit Aleppo, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag vertraging.

De regering stelt dat het een discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris is om humanitaire visa toe te kennen, en niet van de rechters. Ook meent de regering dat humanitaire visa niet kunnen worden aangevraagd buiten de Europese Unie, in tegenstelling tot wat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) had geargumenteerd. Premier Michel benadrukte dat het Belgische standpunt in heel Europa wordt gedeeld. Bovendien heeft de RVV intussen in een gelijkaardige zaak een andere lezing toegepast dan in het dossier van het Syrische gezin.

Vanuit de oppositie kreeg premier Michel het verwijt dat de regering de rechtsstaat met de voeten treedt. “Ofwel betaalt u 4.000 euro per dag, ofwel geeft u een humanitair visum”, stelde Monica De Coninck (sp.a). “Doe hier niet onnozel over. Het is niet zo dat wanneer u een visum geeft, de rest van de wereld naar hier komt.” “Ik betwist dat er geen mogelijkheid meer is in de procedure om ons standpunt te verdedigen”, antwoordde de premier. “Er is nog ruimte om onze juridische mening te verdedigen. Hij merkte daarbij op dat de Raad van State de procedure van staatssecretaris Francken tegen de RVV-uitspraak ontvankelijk heeft verklaard.

De eerste minister vindt ook dat de Syrische familie het voorstel van een humanitair visum in Libanon in overweging zou moeten nemen. Een logica daarachter is dat vluchtelingen niet moeten aangemoedigd worden om veel geld te betalen aan passeurs om de riskante oversteek naar Europa te wagen, maar waarbij de opvang in de eigen regio wel wordt gesteund. Michel merkte nog op verbaasd te zijn dat de familie naar Libanon is geweest om daar een humanitair visum voor België te vragen, zonder dat parallel ook voor Libanon te doen.

Hij benadrukte ook dat ons land zich bijzonder solidair heeft getoond in de vluchtelingencrisis. De opvangcapaciteit werd zowat verdubbeld en België heeft meer dan 800 humanitaire visa uitgereikt, waarvan 500 aan Syrische families. Kristof Calvo (Groen) laakte dat N-VA met belastinggeld campagne voert op de kap van oorlogsvluchtelingen. “Elke euro die deze campagne kost, moet de N-VA zelf ophoesten”, stelde Calvo.

bron: Belga