Werken voor een goed doel: Martine Dejong van Spullenhulp

Martine Dejong

Hoe heet uw goed doel en wat doet u er?
Ik ben vrijwilliger bij Spullenhulp, meer bepaald bij Horizon, het Atelier voor Opleiding door Tewerkstelling in de elektromechanica. De stagiairs leren er hun vak, namelijk het herstellen van de grote huishoudapparaten die Spullenhulp krijgt. Ik geef lessen wiskunde en fysica aan de stagiairs, maar ook een opleiding in ‘Milieu en Energie’.

Wat motiveert u ?
De sociaal-professionele inschakeling! Horizon, dat is een atelier voor opleiding, dat mensen die ver staan van de gewone arbeidsmarkt de kans geeft er een beroep te leren en zo werk te vinden. Het is belangrijk voor mij dat ik mijn steentje kan bijdragen.

Is uw goed doel op zoek naar vrijwilligers?
Natuurlijk. Bij Spullenhulp zijn er economische activiteiten, zoals tweedehandsvoorwerpen sorteren en verkopen, waarvoor vrijwilligers ingezet worden. Maar er zijn ook sociale acties: huisvesting van daklozen, opleidingen voor mensen die verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, vrijetijdsbesteding en activiteiten voor alleenstaanden, de sociale kruidenierswinkel… Alle vrijwilligersprofielen zijn welkom!

Interesse?

GoedeDoelen_logo

Bent u op zoek naar betrouwbare data over Belgische goede doelen?
Wilt u een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? Surf dan naar Goededoelen.be.