Bijna helft van Brusselse gerechtelijke politie werkt aan terrorismedossiers

Bijna helft van Brusselse gerechtelijke politie werkt aan terrorismedossiers

De federale gerechtelijke politie van Brussel moet vandaag 45 procent van de effectieven ter beschikking stellen van het federaal parket voor terrorismedossiers. Daardoor blijft er nauwelijks nog volk over voor dossiers van gemeenrecht zoals banditisme. Een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal stelt dat 15 procent van de effectieven beschikbaar moet gehouden worden voor het federaal parket. Dat verklaarde Brussels procureur Jean-Marc Meilleur vandaag in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Meilleur luidde eerder al de alarmbel over het groot aantal mensen dat de federale gerechtelijke politie van Brussel moet vrijmaken voor terrorismedossiers van het federale parket. “Vroeger ging het om 25 tot 30 procent, maar dat aandeel is vandaag opgelopen tot 45 procent”, zei hij in de Kamer. Het probleem is dat de gerechtelijke politie zich niet meer kan bezighouden met dossiers van het gemeenrecht, aldus de Brusselse procureur. Hij waarschuwde dat dit ook tot problemen leidt bij de lokale politie, die op haar beurt overbevraagd dreigt te worden.

Dat het aantal terrorismedossiers de laatste jaren spectaculair gestegen is, toonde Meilleur aan met de evolutie van de laatste jaren in Brussel. In 2010 had het Brusselse parket 145 dossiers rond terrorisme geopend. In 2013 steeg dat naar 220, in 2014 waren dat er al 267, vorig jaar 789 en in de eerste tien maanden van dit jaar zit men al aan 820 terrorismedossiers over meerderjarigen en 230 dossiers over minderjarigen.

Van deze ruim 1.000 dossiers werden er 76 dossiers gefederaliseerd en dus overgemaakt aan het federale parket. 558 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd. “Het lokaal parket functioneert dus als filter voor het federale parket”, besloot Jean-Marc Meilleur.

bron: Belga