Hoe kleiner de onderneming, hoe minder zieken

Foto Pixabay

Hoe kleiner de onderneming waarin je werkt, hoe minder risico je loopt op afwezigheid door ziekte. Wanneer grote ondernemingen de menselijke aanpak van kmo’s kopiëren, kunnen ook zij winnen van ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim in ons land groeit. We kennen tussen 2011 en 2015 zowel een minieme stijging van afwezigen op korte termijn, als een forse stijging van 20% in het aantal zieken dat tot een jaar thuisblijft, als een stijging van 13% bij langdurige afwezigheden.
Dat is het slechte nieuws uit het onderzoek van hr-dienstenverlener Acerta.

Opvallend zijn de veel betere cijfers voor wie in een kleinere onderneming werkt. Hoe lager het aantal werknemers in een bedrijf, hoe minder absenteïsme door ziekte.
“Bij bedrijven met minder dan 5 werknemers merken we een dagelijkse afwezigheid van 4% van het aantal werkenden”, zegt Dirk Wijns, director bij Acerta Consult. “Dit stijgt structureel naar 7,5% voor kmo’s met 50 tot 100 werknemers, en piekt op 9,5% voor ondernemingen met meer dan duizend werknemers.”

Grotere betrokkenheid als medicijn
“Mogelijks vallen deze betere cijfers te verklaren door het feit dat medewerkers in een kleine organisatie zich meer betrokken voelen bij het bedrijf waarvoor ze werken”, zegt Dirk. “Het gaat om de spanning van de grootte versus het individu. Dit wil meteen zeggen dat er hoop is voor grote ondernemingen. Als ze erin slagen hun werknemers meer te betrekken bij hun activiteiten en het entrepreneurship van hun werknemers en leidinggevenden te vergroten, kunnen hun verzuimcijfers dalen.”

Uit eerder onderzoek bleek dat het werk van de afwezigheden in kmo’s vooral herverdeeld wordt onder de overige collega’s. Ruim de helft van de kmo-werkgevers zegt zelf harder te werken. Slechts een minderheid doet een beroep op uitzendkrachten of extra personeel.

Aandacht voor ergonomie
Aan welke preventieve acties je je binnen een kmo mag verwachten? Werkgevers zetten, volgens Unizo, vooral in op medisch onderzoek, hebben aandacht voor ergonomie, organiseren opleidingen en stimuleren bewegingen.