Visum Syrisch gezin – Uitspraken Francken “onaanvaardbare invraagstelling scheiding der machten”

Het College van het Openbaar Ministerie reageert zaterdagavond “met klem” op verklaringen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en zijn partij N-VA in verband met de beslissing van het Hof van beroep van Brussel over het toekennen van humanitaire visa aan een Syrisch gezin. “Het betreft een onaanvaardbare invraagstelling van de scheiding der machten, het fundament van onze democratie, door een lid van de uitvoerende macht”, klinkt het in een persbericht. Het College van het Openbaar Ministerie herinnert er “uitdrukkelijk aan dat de regels van de rechtsstaat van toepassing zijn op iedereen en dat de uitvoerende macht zich niet mag inlaten met justitiële beslissingen, noch de onpartijdigheid van de leden van de rechterlijke macht in vraag mag stellen zonder enige grondslag”.
“De juridische wereld past de wetten toe die uitgevaardigd worden door de wetgevende macht. Het is bijgevolg niet aan de rechterlijke macht om zich op de kieslijsten te zetten, het is aan de wetgevende macht om te beslissen de wetten te wijzigen indien zij dit wenst”, zo luidt het.
Het College van het Openbaar Ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en één lid van de Raad van arbeidsauditeurs. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het openbaar ministerie aanbelangen.

bron: Belga