S.M.A.K.-directeur wordt curator van Kathmandu Triennale

Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K. in Gent, wordt curator van de eerste Kathmandu Triennale in Nepal.
Met als titel “My City, My Studio / My City, My Life” stelt Van Cauteren een tentoonstelling samen met actuele kunst van meer dan vijftig artiesten uit 25 verschillende landen, onder wie vijftien Nepalezen.
Behalve een tentoonstelling wordt de Kathmandu Triennale ook een platform voor uitwisselingen, lezingen, workshops en masterclasses. “We proberen daarmee een hefboom te zijn voor de culturele ontwikkeling van een stad die gekenmerkt wordt door chaos, vervuiling en armoede”, zegt Van Cauteren.

De samenwerking ontstond vorig jaar in november, toen Van Cauteren op vraag van de “Siddartha Arts Foundation” masterclasses gaf aan een dertigtal kunstenaars en mensen uit het culturele veld. “Dat was een zeer intensieve gebeurtenis, maar het was vooral fantastisch om met een groep kunstenaars en toehoorders te werken die zeer geïnteresseerd en gretig waren.”

De Gentse S.M.A.K.-directeur kreeg daarop de vraag of hij vrijwillig het curatorschap wilde opnemen van de Kathmandu Triennale, als opvolger van de twee vorige edities van het Kathmandu International Art Festival. “Ik ben daar zeer graag op ingegaan, wat betekent dat we nu volop aan het werk zijn met een vijftiental Nepalezen. Het is de intentie om niet zozeer kunstwerken te transporteren, maar zoveel mogelijk kunstenaars naar Nepal te transporteren, ook omdat er een heel grote behoefte is aan uitwisseling. Er is in Kathmandu een zeer groot spanningsveld tussen traditionele en actuele kunst, bij de jongere generatie zie je dat ze de twee sporen bewandelen. Je voelt dat er een kiemende kunstscene is die heel sterk politiek en sociaal geëngageerd werk maakt.”

De in Antwerpen geboren kunstenaar Francis Alüs wordt “patron artist” van de tentoonstelling. De Kathmandu Triennale vindt plaats van 24 maart tot 9 april 2017.

bron: Belga