Mechelen verkoopt Nekkerhal

Mechelen verkoopt Nekkerhal

De stad Mechelen gaat evenementenhal Nekkerhal verkopen. De uitbating van een evenementenhal is geen kerntaak van de stad en de onderhoudskosten worden op termijn te hoog voor de stad. “Een concessiehouder zal nooit de investeringen willen doen die noodzakelijk zijn om de Nekkerhal ook in de toekomst succesvol te blijven uitbaten”, klinkt het dinsdag tijdens de voorstelling van de Mechelse begroting voor volgend jaar. Het onderhoud van de Nekkerhal is een serieuze kost voor de Mechelse stadskas. In de nabije toekomst zullen enkele grote onderhoudswerken moeten gebeuren, maar om de hal ook in de toekomst succesvol te exploiteren zijn nog bijkomende ingrepen nodig.

De huidige concessiehouder is echter niet bereid deze ingrepen te doen zonder eigendomsrecht. “Omdat een evenementenhal uitbaten geen kerntaak is van een stadsbestuur, hebben wij besloten dat het verstandiger is om de Nekkerhal te verkopen”, zegt burgemeester Bart Somers. “De verkoop zou minstens 12,5 miljoen euro moeten opbrengen, er is interesse van verschillende kandidaten. Het is voor een stad interessanter om geen eigenaar meer te zijn: de onderhoudsplicht vervalt dan voor ons en we puren inkomsten uit bedrijfs- en eploitatiebelastingen.”

Daarnaast gaat de stad ook de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest en enkele leegstaande pastorijen verkopen. “In 2018 wordt het nieuwe ziekenhuis aan de R6 in gebruik genomen en zal de campus aan de Zwartzustervest leeg komen te staan, nadat eerst de inwoners van het Hof van Egmont er nog twee jaar worden ondergebracht”, zegt Somers. De stad mikt voor de verkoop van de ziekenhuiscampus op 20,3 miljoen euro.

Met die opbrengsten wil de stad de uitstaande schulden doen dalen, maar wordt er ook ingezet op nieuwe investeringen.

bron: Belga