Pro League legt Charleroi en Standard 50.000 euro boete op en wil ‘geen juridische uitputtingsslag”

Pro League legt Charleroi en Standard 50.000 euro boete op en wil 'geen juridische uitputtingsslag"

De Pro League veroordeelt de ongeregeldheden met supporters tijdens de Waalse derby van zondagavond tussen Charleroi en Standard in het Stade du Pays. Dat heeft Pierre François, de ceo van de Pro League, laten weten in een persbericht. Hij vraagt de goedkeuring van de Raad van Bestuur om beide clubs een geldboete van 50.000 euro op te leggen (zoals voorzien in het intern reglement), maar heeft daar al een akkoord over met Mehdi Bayat en Bruno Venanzi. François roept beide clubs eveneens op om geen ‘juridische uitputtingsslag’ van het dossier te maken. De Waalse derby van zondagavond werd zoals bekend bij een 1-3 stand stilgelegd omdat supporters van zowel Charleroi als Standard voorwerpen op het terrein gegooid hadden. “Zoals elke voetballiefhebber veroordeel ik ten strengste de incidenten die de scheidsrechter er gisteren toe brachten om de Waalse derby definitief te staken”, aldus François.

“De Pro League nam vorig seizoen zijn verantwoordelijkheden en trof zeer duidelijke maatregelen om dergelijk wangedrag dat het imago van de Pro League en haar competities besmeurt, tegen te gaan. Zo is er de invoering van de ‘match delegate’ voor alle wedstrijden van de Jupiler Pro League om dergelijke incidenten, veroorzaakt door zogenaamde ‘supporters’ op te tekenen en te registreren. Er kwamen voorstellen van reglementswijzigingen (Bondsreglement KBVB) teneinde zeer precies de drie verschillende stappen in de procedure te omschrijven waaraan de scheidsrechter zich dient te houden bij incidenten en teneinde ook beter dan voordien de sancties te omschrijven die door de bevoegde disciplinaire dienst dienen opgelegd te worden (de voorstellen werden goedgekeurd en weergegeven in de artikels 813, 1917 en 1919 van de Bondsreglement en zijn sinds dit seizoen van kracht). Daarnaast was er ook de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Pro League (vergadering van 19/02/2016) van een intern reglement van de Pro League met ‘administratieve bestraffing’ van clubs in geval van incidenten veroorzaakt door hun supporters die het imago van de Pro League en haar clubs schaden (boetes van 25.000 of 50.000 euro, naargelang het geval)”, klinkt het.

“Ik zal dit dossier voorleggen aan onze volgende Raad van Bestuur en de ratificering vragen van de veroordeling van beide clubs tot het betalen van een boete van €50.000, voorzien in het intern reglement bij de definitieve staking van de wedstrijd. Deze beslissing zal geen voorwerp van discussie zijn, enerzijds wegens de modaliteiten van het reglement die aangeven dat de sanctie automatisch ingaat na de beslissing genomen door de scheidsrechter, anderzijds omdat ik reeds het akkoord hierover heb van de heren Mehdi Bayat en Bruno Venanzi. Wij zullen naast deze sanctie ook aandachtig, maar sereen, bekijken of er geen bijkomende sancties genomen dienen te worden, met name het verbod voor de Pro League club om haar supporters tickets te verkopen voor een uitwedstrijd (hetzij de eerstkomende uitwedstrijd, hetzij voor de eerstkomende onderlinge confrontatie)”.

De toepassing van de voorziene sancties in het Bondsreglement is de bevoegdheid van de buitengewone geschillencommissie profvoetbal (met beroepsmogelijkeden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ik zal dus geen uitspraken hierover doen, zelf indien de toepassing van de (nieuwe) reglementen hierover duidelijk lijkt. Desalniettemin wens ik dat de betrokken clubs zich er toe engageren om van dit dossier geen ‘juridische uitputtingsslag’ maken. Het is in het belang van de kwaliteit en geloofwaardigheid van onze competitie dat er zo snel mogelijk een duidelijke boodschap komt van het professioneel voetbal in deze zaak. Bovendien is het uiteraard van sportief belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over het klassement van de Jupiler Pro League”, oordeelt de ceo.

De Pro League zal het publiek en alle geïnteresseerde partijen informeren, mochten er nieuwe maatregelen getroffen worden tijdens haar vergaderingen van 14 december, indien blijkt dat de maatregelen die vorig seizoen op haar initiatief genomen werden niet volstaan.

bron: Belga