Nettoloon in België bij laagste van Europa

Nettoloon in België bij laagste van Europa
Het marginale belastingtarief is verantwoordelijk voor het lage nettoloon. Belga / S. Gremmelprez

In vergelijking met de meeste andere Europeanen houdt de Belg maar weinig over van zijn brutoloon. “België bengelt onderaan de Europese rangschikking”, meldt Deloitte.

Goed nieuws maakt het makkelijker om slecht nieuws te verteren. Daarom eerst dit: sinds de taxshift ziet de Belg een kleiner deel van zijn brutoloon afgesnoept worden door belastingen. Tot die conclusie kwam Deloitte na een vergelijkend Europees onderzoek. Maar over de uiteindelijk omvang van het nettoloon had het consultancybureau minder positief nieuws te melden.

“Als we de nettolonen bekijken, bengelt België vaak onderaan de Europese rangschikking”, stelde het onderzoek. De boosdoener daarvoor blijkt het hoge marginale tarief in ons land. Dat is het belastingpercentage dat je moet betalen op je hoogste belastingschijf. Ons land hanteert namelijk een progressief systeem, wat betekent dat je loon verdeeld wordt in schijven. De laagste schijven worden minder belast en hoe meer je verdient, hoe meer je van dat hogere brutoloon moet afstaan.

In België bereikt het marginale tarief voor een laag loon van 38.080,01 euro al 53,5%. “Andere landen passen een hoog marginaal tarief pas toe vanaf een hoger inkomen”, vermeldt de studie.

Uit de cijfers blijkt ook dat de Belgische werknemers beter scoren wanneer er rekening wordt gehouden met de kosten voor huisvesting en levensonderhoud en met de inkomsten uit de kinderbijslag. Dan eindigt ons land namelijk in de middenmoot.