Slachtoffers mensenhandel krijgen recht op bescherming in ander Benelux-land

Slachtoffers mensenhandel krijgen recht op bescherming in ander Benelux-land

Minister van Justitie Koen Geens heeft vandaag een intentieverklaring getekend met de andere Benelux-landen over de multidisciplinaire samenwerking in de strijd tegen mensenhandel. België, Nederland en Luxemburg willen (minderjarige) slachtoffers beter beschermen. Zo zal de Benelux bekijken of ze slachtoffers van mensenhandel hulp en opvang kan bieden in een ander Benelux-land wanneer ze gevaar lopen in het ene land. In 2015 waren er in België 98 veroordelingen voor economische, seksuele of andere vormen van uitbuiting, waarbij het in 30 gevallen ging om een verzwarende omstandigheid omwille van een minderjarig slachtoffer. Voor 2016 zijn er tot oktober 88 veroordelingen voor mensenhandel.

Naast de bescherming van de slachtoffers voorziet de intentieverklaring ook gezamenlijke opleidingen voor de betrokken actoren op het terrein. Dit versterkt de Benelux-samenwerking en leidt tot een snellere hulp aan de slachtoffers. Nog te vaak blijven slachtoffers onbekend.

“We moeten slachtoffers van misbruik zo veel mogelijk proberen te beschermen. Dat de Benelux-landen bereid zijn slachtoffers op te vangen indien ze gevaar lopen in het land waar ze verblijven, is een teken van daadkracht om samen dit probleem aan te pakken. Landen die samenwerken staan zoveel sterker dan alleen. Slachtoffers van mensenhandel moeten absolute bescherming genieten. Ze zijn ontzettend kwetsbaar”, verklaart Koen Geens.

bron: Belga