De Lijn reageert “verbaasd” op schorsing tramcontract

De Lijn reageert "verbaasd" op schorsing tramcontract

“De uitspraak van de Raad van State verbaast ons. De Lijn heeft de wet op overheidsopdrachten nauwgezet gevolgd”, meldt Roger Kesteloot, ceo van de openbaarvervoermaatschappij De Lijn aan Belga. Hij reageert daarmee op de schorsing door de Raad van State van de trambestelling bij het Spaanse bedrijf CAF. “Tijdens de onderhandelingen werden naast de kosten voor de bouw en studie van de trams, ook het onderhoudsplan onder de aandacht gebracht. Na evaluatie scoorden beide kandidaten evenwaardig op kwaliteit. In lijn met de regelgeving heeft De Lijn dan voor de economisch meest gunstige aanbieder gekozen.” Vorige dinsdag besliste de Raad van State om de toewijzing door De Lijn van de levering van 146 lagevloertrams aan het Spaanse CAF te schorsen. Het gaat om de grootste bestelling van trams door De Lijn ooit. Het totale prijskaartje bedraagt 320 miljoen euro.

Eind oktober raakte bekend dat Bombardier naast de gunning van dit mega-order had gegrepen. Bombardier aanvaardde de afwijzing niet en trok naar de Raad van State.

De Raad van State vond dat de toewijzing aan CAF “onvoldoende was gemotiveerd”, omdat De Lijn “niet heeft nagegaan in hoeverre de preventieve onderhoudsprogramma’s uitgaan van een realistische inschatting ervan”.

“De auditeur oordeelde dat de evaluatie van de verschillende offertes voldoende was gemotiveerd”, stelt Roger Kesteloot in zijn reactie. “Bovendien hebben we tijdens de onderhandelingen met Bombardier meermaals om een garantie gevraagd dat de bestelling ook effectief in Brugge zou geproduceerd worden. Deze garantie konden ze helaas niet bieden.”

De Lijn onderzoekt nu de mogelijke resterende scenario’s. Ofwel wordt de gunningsbeslissing gedetailleerder uitgewerkt en vervolgens opnieuw voorgelegd aan de raad van bestuur ter goedkeuring. Ofwel moet de marktbevraging worden overgedaan, maar dan zou de bestelling 1,5 tot 2 jaar vertraging oplopen.

“Indien de Raad van State De Lijn had gevolgd, dan waren de nieuwe trams vanaf eind 2019 in het straatbeeld te zien”, zegt Kesteloot.

bron: Belga