Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door commissie Vlaams parlement

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door commissie Vlaams parlement

De bevoegde commissie van het Vlaams parlement heeft het ontwerpdecreet over de gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd. Daarbij werd wel beslist om de maximale korting voor bibliotheken, die eerder al was opgetrokken van 15 naar 25 procent, te doen zakken naar 20 procent. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) spreekt van een “werkbaar evenwicht”. De gereglementeerde boekenprijs staat ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. Met de maatregel – waarover maandenlang uitgebreid is gediscussieerd – wil minister Gatz de boekensector “versterken en wapenen voor de toekomst”. De basisregel is dat nieuwe boeken in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs krijgen waarop verkopers maximaal tien procent korting mogen geven. Daarna is de boekenprijs opnieuw vrij. Bibliotheken vormen op die basisregel een uitzondering. Aanvankelijk werd aan hen een korting tot 15 procent toegekend, maar na kritiek van de bibliotheeksector, die vreesde voor een impact van 2,3 miljoen euro, werd ze opgetrokken tot 25 procent.

De korting van 25 procent voor bibliotheken kon dan weer op onbegrip rekenen van de boekenhandelaars. Na een advies van de SARC (strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media) werd uiteindelijk voor een compromis gekozen, waardoor een maximale korting van 20 procent voor bilbiotheken zal gelden. Ook dat amendement werd unaniem aangenomen.

“Ik ben er mij van bewust dat de perfectie niet van deze wereld is, maar gezien we enerzijds met zoveel mogelijk bezorgdheden van de sector rekening wilden houden en anderzijds met de beleidsdoelstellingen, denk ik wel dat we een werkbaar evenwicht hebben gevonden”, zegt minister Gatz.

De tekst zal dit jaar nog goedgekeurd worden door het voltallige Vlaams Parlement.

bron: Belga