Antwerpse voetbalclubs ondertekenen charter voor samenwerking naast het veld

In het Antwerpse stadhuis hebben 24 lokale voetbalclubs een charter ondertekend om in de toekomst samen te werken waar dat kan en opportuun is. Onder de noemer “’t Stad sjot” beloven de clubs onder meer om samen opleidingen te organiseren, kennis uit te wisselen en gezamenlijke noden in kaart te brengen. Ondanks de sportieve rivaliteit is er heel wat dat de clubs onderling bindt, klinkt het. De clubs die het charter ondertekenden, waren daartoe uitgenodigd door de stedelijke sportdienst Sporting A omdat ze allemaal een eigen jeugdwerking hebben. Het gaat om grote namen als Antwerp en Beerschot-Wilrijk, maar ook erg lokale verenigingen zoals Berendrecht Sport en Tubantia. Zij staan vaak voor dezelfde uitdagingen zoals vrijwilligers mobiliseren, ouders betrekken bij de clubs en voldoende gediplomeerde trainers vinden.

“Met de ondertekening van een charter gaan de clubs de uitdaging aan om meer en beter samen te werken”, zegt schepen voor Sport Ludo Van Campenhout (N-VA). “Tijdens netwerkmomenten wordt kennis uitgewisseld en worden de gezamenlijke noden in kaart gebracht. Zo kan met één stem gesproken worden. We willen in de Antwerpse voetbalwereld echt een klimaat creëren van fair play en respect.”

Een eerste gezamenlijk initiatief wordt een projectaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting om de ouderbetrokkenheid te vergroten. De clubs gaan ook vaker op elkaars tornooien spelen.

bron: Belga