WWF vindt Europese energiehervorming niet ambitieus genoeg

WWF vindt Europese energiehervorming niet ambitieus genoeg

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie WWF lost de Europese Commissie (EC) de hoge verwachtingen niet in met de publicatie woensdag van haar pakket maatregelen om het energiesysteem te hervormen voor de periode 2020-2030. Volgens WWF moeten de doelstellingen heel wat ambitieuzer worden geformuleerd. Dat zou grote besparingen opleveren én meer jobs. “Clean Energy for All Europeans” heet het pakket aan voorstellen van de Commissie Het wil grondige aanpassingen doorvoeren in de richtlijnen rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en de elektriciteitsmarkt en over de manier waarop de Europese lidstaten de doelstellingen van de Europese Energie Unie moeten bereiken tegen 2030. “De Commissie doet dit op basis van de gedateerde conclusies die de Europese regeringsleiders eind 2014 maakten, nog voor het klimaatakkoord van Parijs”, luidt alvast één punt van kritiek van WWF in haar persmededeling woensdag.

De EC stelt een bindende doelstelling van 30 procent voor, in tegenstelling tot de 27 pct die eerder verwacht werd. “De doelstelling om 30 pct energie-efficiëntie te behalen in 2030 is een stap in de goede richting”, vindt WWF , “maar ruim onvoldoende voor een energietransitie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Wat we nodig hebben, is een ambitieuze doelstelling van 40 pct. Dat zou in Europa alleen al aan 32 miljard euro aan kosten in de gezondheidszorg besparen. Daarnaast liggen alleen in België al tienduizenden extra jobs in de bouwsector in het verschiet, zoals onlangs aangetoond in een studie van Climact over de macro-economische impact van de lagekoolstoftransitie.”

Het huidige pakket aan wetgeving wordt pas binnen 1,5 à 2 jaar in een definitieve plooi gelegd. “Het Europese Parlement, de Raad, en dus ook de regeringen in België moeten het pakket meer ruggengraat geven. Zoniet ondermijnen we de al geboekte vooruitgang en lopen we de enorme voordelen mis die de energietransitie met zich mee brengt voor onze economie, werkgelegenheid en gezondheid,” besluit Olivier Beys, beleidsmedewerker Klimaat en Energie van WWF.

bron: Belga