Mechelen graaft naar maag en ingewanden van Margaretha van Oostenrijk

In de Mechelse Sint-Pieters-en-Pauluskerk gaan onderzoekers weldra onder de vloer op zoek naar een loden kistje met daarin de maag en de ingewanden van Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), voormalige landvoogdes van de Nederlanden en dochter van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. Het kistje bleef na de dood van Margaretha in Mechelen als aandenken, terwijl de rest van de overblijfselen volgens haar wensen in het Franse Brou werd begraven. Het raakte echter zoek, vermoedelijk bij werken in 1981. Het kistje zou zich sinds 1788 in de Sint-Pieters-en-Pauluskerk bevonden hebben, onder een grote marmeren tegel in het koor. In 1981 werd de kerkvloer echter heraangelegd en sindsdien is men het spoor bijster. Volgens één scenario gooiden de vloerders het voorwerp weg zonder te beseffen wat de inhoud ervan was, een ander verhaal dat de ronde doet is dat het verplaatst werd naar een plek voor het Maria-altaar.

Een grondscan leverde dinsdag de vondst op van een holte onder de kerkvloer waar het kistje zich mogelijk bevindt. Er zal in de loop van de komende weken een tegel worden uitgebroken en via een gat in de betonplaat zal men op zoek gaan naar de overblijfselen.

Dat de maag en ingewanden van Margaretha gescheiden werden van de rest van het lichaam, kaderde in het vorstelijk begrafenisceremonieel van die tijd en de reliekenverering van heiligen. Als landvoogdes was Margaretha de vertegenwoordiger van (haar neef) keizer Karel en in die zin werd ze gezien als door God uitverkoren om te regeren. Om haar na haar dood en haar begrafenis in Frankrijk toch ook nog in Mechelen gepast te kunnen vereren, zouden haar maag en ingewanden hier gebleven zijn.

bron: Belga