Digitalisering krijgt onder Belgische impuls centraler rol in EU-ontwikkelingssamenwerking

Digitalisering krijgt onder Belgische impuls centraler rol in EU-ontwikkelingssamenwerking

De Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking hebben maandag beslist dat digitalisering een centraler rol in het Europese ontwikkelingsbeleid moet krijgen. België was een van de gangmakers voor het zogenaamde “Digital for Development”-pleidooi. Alexander De Croo is in de federale regering zowel bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking als Digitale Agenda. In de raadsconclusies beklemtonen de lidstaten de belangrijke rol die digitalisering moet spelen bij het versterken van democratie en goed bestuur. Een ander onderdeel van de nieuwe focus is aandacht hebben voor de baten van digitale technologie voor sociaaleconomische ontwikkeling in de partnerlanden van het Europese ontwikkelingsbeleid. Er wordt daarvoor onder meer verwezen naar de mogelijkheden die digitalisering biedt bij geboorteregistratie en humanitaire noodhulp.

Aan de oorsprong van de centralere rol die digitalisering voortaan krijgt, ligt een brief die 14 Europese ministers, op initiatief van De Croo, vorig jaar ondertekenden. In die brief werd ervoor gepleit om meer te investeren in digitalisering als motor van ontwikkeling. De Croo zegt tevreden te zijn dat die inspanningen nu leiden tot een versterkte rol van digitalisering in het Europese beleid. “Mobiele betalingen verminderen corruptie, e-learning laat studenten en professoren duizenden kilometers overbruggen en online toegang tot meteorologische informatie is voor landbouwers cruciaal om hun oogst te maximaliseren”, zegt De Croo. “Ontwikkelingslanden gelijke toegang geven tot het internet geeft hen een belangrijke economische boost en kan tot 140 miljoen nieuwe jobs opleveren.”

België gaat nu verder werken aan wat dit concreet kan betekenen voor ontwikkelingssamenwerking op het terrein, zowel voor het Belgische als het Europese ontwikkelingsbeleid. Woensdag al, bijvoorbeeld, wordt de eerste Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling uitgereikt aan beloftevolle digitale ontwikkelingsinitiatieven.

De Europese ministers bespraken ook de European Consensus on Development, de krachtlijnen voor het beleid van de volgende jaren. De Croo pleitte er daar onder meer voor om de belastingvrijstellingen die donorlanden in partnerlanden genieten, te wijzigen. Volgens De Croo zijn die niet langer vanzelfsprekend. Verwacht wordt dat die consensus in mei volgend jaar goedgekeurd wordt.

bron: Belga