Gouverneur start nieuwe bemiddelingspoging in het ‘onbestuurbare’ Pepingen

Gouverneur start nieuwe bemiddelingspoging in het 'onbestuurbare' Pepingen
Gouverneur start nieuwe bemiddelingspoging in het 'onbestuurbare' Pepingen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft gouverneur Lodewijk De Witte belast met een nieuwe bemiddelingspoging tussen de diverse gemeentefracties in het ‘onbestuurbare’ Pepingen. Homans reageert daarmee op de gemeenteraadsbeslissing van eind september dat de gemeente structureel onbestuurbaar is. Het is overigens al de tweede keer dit jaar dat gouverneur De Witte tracht te bemiddelen. Na de verkiezingen in 2012 vormden LVB en N-VA met één zetel op overschot in de gemeenteraad een coalitie om Pepingen te besturen. N-VA-schepen Peter Lacres sloot vorig jaar echter aan bij de oppositiefractie CD&V-sp.a waardoor deze plots over een meerderheid beschikte. Het was eind september al de derde keer dat de gemeenteraad oordeelde dat Pepingen structureel onbestuurbaar was. Eerdere besluiten werden ofwel vernietigd door de Raad van State of afgewezen door Homans.

De oppositiefractie dreef de jongste twee maanden de problemen op de spits door zowel tijdens de gemeenteraad van oktober als die van november alle punten die door de meerderheid waren geagendeerd meteen af te voeren zodat er niets kon worden goedgekeurd. Fractieleider André de Roubaix (CD&V-sp.a) wees er na de jongste gemeenteraad op dat elke vorm van samenwerking per definitie uitgesloten is ‘daar haar voorstellen door de meerderheidsfractie consequent verworpen worden’.

Bron: Belga