“UZ Gent en opleiding specialisten draait vierkant” “UZ Gent en opleiding specialisten draait vierkant”

UZ Gent en opleiding specialisten draait vierkant "UZ Gent en opleiding specialisten draait vierkant"

“Het vierkant draaien van het UZ in Gent is hier aan het licht gekomen en heel het systeem van de opleiding van specialisten zit niet goed in elkaar.” Dat stelde het openbaar ministerie woensdagnamiddag voor de Gentse correctionele rechtbank in de zaak rond het overlijden van een 13-jarig meisje met anorexia, dat stierf na een verkeerd geplaatste sonde. “Als het UZ verkeerd is, dan zijn alle ziekenhuizen verkeerd”, reageerde de advocaat van het Gentse Universitair Ziekenhuis, die ontkent dat er een structureel of organisatorisch probleem is. Een verpleegster, een vrouwelijke dokter en het UZ moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van het meisje, dat stikte omdat een sonde met voeding in de luchtpijp geplaatst werd in plaats van in de slokdarm. De fout werd te laat opgemerkt en het meisje overleed tien dagen later, op 20 mei 2011.

Een college van deskundigen had eerder gesteld dat anorexiapatiënten manipulatief kunnen zijn en weigeren gevoed te worden, maar ze achtten “de piste van het uittrekken en dan opnieuw plaatsen zeer onwaarschijnlijk”. Dat de sonde door de zwaartekracht of braken gemigreerd zou zijn naar de luchtwegen, was “hypothetisch mogelijk maar onwaarschijnlijk” volgens de deskundigen. “Het staat onomstootbaar vast dat het fout plaatsen van de sonde de doodsoorzaak is”, besloot de openbare aanklager.

Het openbaar ministerie is echter van oordeel dat de zwaarste fout bij het UZ Gent ligt. “De fout van het UZ is structureel. Er waren geen standaardprotocollen en er werd niet voorzien in opleiding. Het is ongelofelijk en onaanvaardbaar”, zei de aanklager. “Het vierkant draaien van het UZ in Gent is hier aan het licht gekomen en heel het systeem van de opleiding van specialisten zit niet goed in elkaar. De dokter was nog maar twee maanden in opleiding. Ze werd 24 uur lang van de ene dienste naar de andere geroepen en ze was verantwoordelijk voor drie verschillende diensten. Dat is een een structurele fout die de strafrechtelijke aansprakelijkheid uitmaakt van het UZ Gent.” “Het vierkant draaien van het UZ in Gent is hier aan het licht gekomen en heel het systeem van de opleiding van specialisten zit niet goed in elkaar.” Dat stelde het openbaar ministerie woensdagnamiddag voor de Gentse correctionele rechtbank in de zaak rond het overlijden van een 13-jarig meisje met anorexia, dat stierf na een verkeerd geplaatste sonde. “Als het UZ verkeerd is, dan zijn alle ziekenhuizen verkeerd”, reageerde de advocaat van het Gentse Universitair Ziekenhuis, die ontkent dat er een structureel of organisatorisch probleem is. Een verpleegster, een vrouwelijke dokter en het UZ moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van het meisje, dat stikte omdat een sonde met voeding in de luchtpijp geplaatst werd in plaats van in de slokdarm. De fout werd te laat opgemerkt en het meisje overleed tien dagen later, op 20 mei 2011.

Een college van deskundigen had eerder gesteld dat anorexiapatiënten manipulatief kunnen zijn en weigeren gevoed te worden, maar ze achtten “de piste van het uittrekken en dan opnieuw plaatsen zeer onwaarschijnlijk”. Dat de sonde door de zwaartekracht of braken gemigreerd zou zijn naar de luchtwegen, was “hypothetisch mogelijk maar onwaarschijnlijk” volgens de deskundigen. “Het staat onomstootbaar vast dat het fout plaatsen van de sonde de doodsoorzaak is”, besloot de openbare aanklager.

Het openbaar ministerie is echter van oordeel dat de zwaarste fout bij het UZ Gent ligt. “De fout van het UZ is structureel. Er waren geen standaardprotocollen en er werd niet voorzien in opleiding. Het is ongelofelijk en onaanvaardbaar”, zei de aanklager. “Het vierkant draaien van het UZ in Gent is hier aan het licht gekomen en heel het systeem van de opleiding van specialisten zit niet goed in elkaar. De dokter was nog maar twee maanden in opleiding. Ze werd 24 uur lang van de ene dienste naar de andere geroepen en ze was verantwoordelijk voor drie verschillende diensten. Dat is een een structurele fout die de strafrechtelijke aansprakelijkheid uitmaakt van het UZ Gent.”

bron: Belga