Sociale inspecteurs trekken opnieuw van leer tegen hervormingsplannen De Backer

Sociale inspecteurs trekken opnieuw van leer tegen hervormingsplannen De Backer

Medewerkers van de sociale inspectie halen in een brief aan de Kamer opnieuw fors uit naar de hervormingsplannen van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld). Ze verwijten hem niet alleen een “volkomen gebrek aan inzicht”, maar waarschuwen bovendien dat zijn “denigrerende en partijdige uitlatingen” hun veiligheid in gevaar brengen. De brief werd gisteren verdeeld onder alle leden van de bevoegde Kamercommissie, maar is slechts ondertekend met “de medewerkers van de sociale inspectie”. De auteurs noemen zich “diep ontgoocheld en verbolgen” over het gebrek aan overleg en betrokkenheid bij de opmaak ervan. “De manier waarop de medewerkers zonder enige inspraak abrupt aan de kant worden gezet en over de ontmanteling van hun dienst werden ingelicht, getuigt van totale minachting voor het uitstekende werk dat de afgelopen jaren door de Dienst Sociale Inspectie werd geleverd”, luidt het onder meer.

Voorts waarschuwen de sociale inspecteurs dat de aanpak van de georganiseerde sociale fraude “voor maanden (en jaren)” op de helling komt, betreuren ze dat “net de dienst met de meeste expertise (…) wordt opgedoekt” en vragen ze “harde garanties dat het de staatssecretaris wel degelijk menens is om de slagkracht inzake fraudebestrijding te behouden en te versterken”. Dat De Backer in zijn communicatie over de plannen bovendien spreekt over “pestcontroles”, doet hen vrezen voor hun veiligheid op het terrein.

De brief volgt op een striemende column dit weekend van topman Frank Van Massenhove van de FOD Sociale Zekerheid. Ook hij is het niet eens met de plannen van De Backer en noemde hem een “arrogante pipo” en een “ambitieus alfamannetje”. De Backer reageerde woensdagochtend dat de hervorming is goedgekeurd door de regering. “Het is de taak van een ambtenaar om beslissingen van de regering uit te voeren”. Iets waartoe Van Massenhove zich intussen ook geëngageerd heeft.

bron: Belga