Luchtvervuiling veroorzaakt 470.000 vroegtijdige overlijdens in Europa

AFP - David Stockman

Luchtvervuiling heeft in 2013 in Europa zo’n 470.000 vroegtijdige doden veroorzaakt. Dat zegt het Europees Milieuagentschap (EEA) vandaag. Vooral in steden staan mensen bloot aan gevaarlijke hoeveelheden fijn stof.

Ondanks een verbetering van de luchtkwaliteit door de jaren heen, blijft het aantal sterfgevallen stabiel. Dit komt door een steeds groter en ouder wordende bevolking. Oude mensen zijn sneller het slachtoffer van luchtvervuiling.

Hans Bruyninckx, directeur van het Milieuagentschap, hamert erop dat we nog een tandje bij moeten steken in de strijd tegen luchtvervuiling. “We moeten de basisoorzaken van luchtvervuiling aanpakken, en daarom is een fundamentele en vernieuwende ommezwaai nodig op het vlak van mobiliteit, energie en voedselsystemen”, zegt hij.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) luidt de alarmbel. In 2014 stond 85% van de stadsbevolking bloot aan te hoge waarden fijn stof, vooral afkomstig van autoverkeer en de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit kan lijden tot ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en kanker.