Wallonië wil hinder van Brussels Airlines in Waals-Brabant meten

Wallonië wil hinder van Brussels Airlines in Waals-Brabant meten

Waals minister bevoegd voor luchtvaartbeleid, René Collin, heeft aangekondigd dat de bevoegde Waalse administratie SOWAER in Waals-Brabant de geluidshinder afkomstig van de luchthaven van Zaventem in kaart zal brengen. Hij wil de hinder objectiveren na klachten van inwoners van Waals-Brabant. De beslissing gebeurt in overleg met minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio. De meetcampagne zou 14 dagen duren. De meetinstrumenten zullen ontplooid worden nadat de toestemming is bekomen van de openbare of private eigenaars. De resultaten worden overgemaakt aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot, die een oplossing zoekt voor het dossier van de geluidhinder van Brussels Airport en daarvoor contact had met verenigingen van omwonenden van de beide Brabanten.
Wallonië heeft een onteigenings- en isolatieprogramma gevoerd rond de regionale luchthavens van Charleroi-Gosselies en Bierset. In 2015 ontving SOWAER 66 klachten over geluidoverlast, 43 met betrekking tot Liège Airport in Bierset en 23 tot Charleroi.

bron: Belga