Gemeenschapssenator kan niet gedwongen worden om op te stappen, ondervond MR

Gemeenschapssenator kan niet gedwongen worden om op te stappen

In 2004 kon de MR na de regionale verkiezingen één van de vier gemeenschapssenatoren waarop de partij recht had niet vervangen. Amina Derbaki Sbaï had de MR ingeruild voor de PS en werd voor de Franstalige socialisten herverkozen in het Brussels parlement. In een nota uit 2004 stelde de juridische dienst van de Senaat toen dat Derbaki op basis van de grondwet haar mandaat van gemeenschapssenator behield. Afgelopen zondag besliste het partijbestuur van Vlaams Belang in de nasleep van de omstreden Griekenlandreis van onder meer Filip Dewinter en Anke Van dermeesch dat deze laatste haar zitje in het partijbestuur en haar mandaat als deelstaatsenator verliest. Partijvoorzitter Tom Van Grieken zei zich gesterkt te voelen door de juridische dienst van het Vlaams Parlement, die stelde dat een fractie een deelstaatsenator kan vervangen door een nieuwe voordracht te ondertekenen met een meerderheid van de fractieleden.

Dat was echter niet de mening van de diensten van de Senaat, die stellen dat de fractie die een deelstaatsenator aanduidt die niet kan vervangen tegen zijn of haar wil. Van dermeersch zelf benadrukte dat zij niet van plan is haar senaatszitje op te geven. Ze wees erop dat ze de grondwettelijke eed heeft afgelegd in de Senaat.

De MR heeft in het verleden ondervonden dat een gemeenschapssenator niet zomaar kan vervangen worden zonder instemming van de betrokkene. Amina Derbaki Sbaï werd als lid van FDF in 1999 verkozen in het Brussels Parlement. In 2003 werd ze door de MR-fractie (waar FDF toen deel van uitmaakte) in het parlement van de Franse gemeenschap aangeduid als gemeenschapssenator. Maar een jaar later stapte ze van FDF over naar de PS. In datzelfde jaar werd ze voor de socialisten herverkozen in het Brussels Parlement. Na de verkiezingen kwam de MR tot de vaststelling dat het niet mogelijk was om Derbaki te vervangen. Daardoor kon de fractie slechts drie gemeenschapssenatoren aanduiden en werd de PS met 12 leden de grootste Franstalige fractie tegen 10 voor de MR.

bron: Belga