Zieken kosten voor het eerst meer dan werklozen

Zieken kosten voor het eerst meer dan werklozen
Foto Pexels

Volgend jaar zullen arbeidsongeschikte werknemers voor het eerst meer vragen van de Belgische schatkist dan werklozen. Het kantelpunt is een concreet gevolg van de besparingen.

In 2017 stijgen de overheidsuitgaven voor arbeidsongeschiktheid naar 7,96 miljard euro, meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in De Morgen. Ze overstijgen daarmee de 7,79 miljard euro aan werkloosheidsuitkeringen, die door de besparingen al enkele jaren afnemen. De omslag in de sociale zekerheid is historisch. Aan de basis van de inhaalbeweging liggen twee trends: de vergrijzing en een regering die de vinger op de knip houdt.

“Ouderen worden vaker ziek”

Het is voor het eerst dat de vergrijzing, het aandeel aan ouderen in de bevolking dat toeneemt, zich in een direct effect toont. “Ouderen worden vaker ziek dan jongeren”, stelt arbeidseconoom Stijn Baert op Radio 1. “Anderzijds zien we hierin een rechtstreeks effect van het regeringsbeleid. Ze hebben enkele poortjes richting het brugpensioen gedicht, terwijl de poort van de ziekteverzekering wel nog open staat. Mensen gaan sneller naar de dokter als ze voor een lange periode thuis willen blijven.”

Re-integratie van werknemers

Een oplossing moet de twee trends tegelijk aanpakken, meent de econoom, want “beide systemen zijn deel communicerende vaten.” “De toegang tot de ziekteverzekering moet – net als dat van de werkloosheidsuitkeringen – grondig bekeken worden. Dokters en controleartsen moeten er nauwer op toezien wie écht ziek is en dus geholpen moet worden.”

Hij pleit voor een snellere en gerichtere inzet van controleartsen, maar vindt dat ook de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. “Zij moeten bereid zijn om een werknemer te re-integreren. Daar knelt momenteel het schoentje”, aldus Baert.