Meer draagvlak voor windmolens in Vlaanderen

Meer draagvlak voor windmolens in Vlaanderen

Het draagvlak voor windmolens in Vlaanderen groeit, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Drie op de vier Vlamingen is voorstander van de plaatsing van windmolens. Het aantal Vlamingen dat voorstander is van windmolens, gaat in stijgende lijn, zo blijkt uit de enquete. Waar vorig jaar 70 procent zich voorstander toonde, steeg dat dit jaar naar 74 procent.
Als het over windmolens in de eigen gemeente gaat, is het enthousiasme iets minder groot: 65 procent toont zich voorstander. Slechts zeven procent is tegen.

Vlaams energieminister Bart Tommelein is blij met de resultaten. “We horen vaak over lokaal protest tegen windmolens op basis van het ‘not in my backyard’-principe. Maar slechts 7 procent van de Vlamingen is tegen de plaatsing van windmolens in de eigen gemeente en maar liefst 62 procent toont interesse om zelf mee te investeren. Het is duidelijk, de Vlaming is alsmaar meer overtuigd van het belang van hernieuwbare energie”, aldus de minister.

bron: Belga