Tekort in 2018 enkel gevolg van staatshervorming

Het tekort in 2018 is puur het gevolg van de zesde staatshervorming, niet van de federale taxshift. Dat zegt Vlaams Begrotingsminister Bart Tommelein zaterdag. Uit de meerjarenraming tot 2022 van de Vlaamse regering blijkt dat Vlaanderen in 2018 een bedrag van zowat 900 miljoen euro moet terugstorten aan het federale niveau. Dat is het gevolg van een overschatting van het bedrag dat de federale overheid in de periode 2015-2017 moest doorstorten voor de personenbelasting.
Dat is de enige verklaring voor het tekort in 2018, benadrukt Bart Tommelein. De taxshift, die onder meer zorgt voor een lagere personenbelasting, kost Vlaanderen daarnaast 312 miljoen euro in 2017, 322 miljoen euro in 2018 en 560 miljoen euro in 2019. “Voor de taxshift gaan we niet in het rood, ook al kost die op termijn 875 miljoen euro per jaar”, is te horen op het kabinet-Tommelein.

bron: Belga