Brusselse regering verlengt steun aan horeca

Brusselse regering verlengt steun aan horeca

De Brusselse regering heeft donderdag beslist om de vrijstelling van de City Tax, de gemeentelijke heffingen op hotels, te verlengen tot eind januari. Daardoor kan de hotelsector gedurende 13 maanden rekenen op financiële ondersteuning. “De regering zag onmiddellijk de ernst van de situatie in waarin heel het toerisme in Brussel na de aanslagen is terechtgekomen. Ze nam een hele reeks beslissingen om aan toeristische spelers in Brussel ruggensteun te bieden, onder meer met financiële steun via de vrijstelling van de gemeentelijke belasting op hotels”, licht minister-president Rudi Vervoort toe. Omdat de sector ook vandaag nog met problemen kampt, heeft de regering beslist deze uitzonderlijke maatregel aan te houden tot 31 januari 2017.

De schrapping van gemeentebelastingen met terugwerkende kracht wordt door de regering gecompenseerd ten belope van 27 miljoen euro. De regering besliste destijds eveneens restaurant- en caféhouders in de toeristische zone te steunen door de belasting op terrassen op te schorten tijdens de maanden juli, augustus en september.

“Wij zijn blij met deze maatregel omdat de sector hiermee extra zuurstof krijgt, wat de economische leefbaarheid stimuleert. De context is moeilijk maar het groeipotentieel van het toerisme in Brussel is onaangetast”, verklaart Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotel Association.

Minister van Economie Didier Gosuin wijst ook op andere uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de aanslagen op te vangen: “Zo hebben we een begeleidingscel geïnstalleerd voor ondernemers die onder de toestand te lijden hebben en ondersteunen we met leningen de liquiditeit van ondernemingen met problemen. Via de projectoproep Make.Brussels werken we ook aan het herstel van het imago van Brussel en aan de versterking van de economische dynamiek in de tien voornaamste handelswijken.”

bron: Belga