Peeters ziet leeftijdsregels bij collectieve ontslagen er nog niet meteen komen

Peeters ziet leeftijdsregels bij collectieve ontslagen er nog niet meteen komen

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verwacht op korte termijn geen doorbraak rond een verplichting voor bedrijven om hun leeftijdspiramide te respecteren bij collectief ontslag. “Maar ik sta ervoor open om dat verder te bekijken”, liet hij verstaan in de Kamer. Peeters deed de sociale partners eind september enkele voorstellen om te sleutelen aan de wet-Renault rond collectieve ontslagen, in nasleep van de sluiting van Caterpillar in Gosselies. Zo wil hij een verplichte studie naar de impact op de onderaannemers, om te vermijden dat zij uit de boot vallen. Voorts wil hij de rol van de sociale bemiddelaar versterken, de uitwerking van een sociaal plan verplichten én voorzien dat ook mensen die snel ander werk vinden nog van dat sociaal plan kunnen genieten.

Probleem bij collectieve ontslagen is echter vaak dat vooral oudere werknemers geviseerd worden. Een vaak gehoorde optie is daarom bedrijven te verplichten in zekere mate de leeftijdspiramide te volgen. “Hoort dat ook niet thuis in deze hervorming?”, klonk het woensdag op verschillende banken tijdens een gedachtewisseling met Peeters in het parlement. De mogelijkheid is bovendien al voorzien in een wet uit 2012.

Peeters bevestigde dat hij het met een simpel koninklijk besluit kan opleggen. Volgens de CD&V’er ontbreekt het echter aan draagvlak, zowel binnen de regering als bij de sociale partners. “Bij de begrotingsbesprekingen is daar nog over gesproken, maar er was geen algemene consensus over”, klonk het. “En in de Nationale Arbeidsraad – en dan druk ik me nog voorzichtig uit – is er ook weinig enthousiasme over. Maar ik sta ervoor open om te kijken hoe we dat op een verstandige wijze kunnen aanpakken.”

Groen-Kamerlid Kristof Calvo toonde zich verbaasd over het gebrek aan consensus, aangezien N-VA’er Jan Spooren de piste zelf opperde en ook Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten er begin vorige maand nog een lans voor brak.

Ander punt van discussie was de inkorting van de eerste fase van consultatie en informatie uit de procedure-Renault. Het regeerakkoord bevat immers afspraken rond kortere procedures om sneller duidelijkheid te bieden. “U neemt dat niet op in uw voorstel, dat vind ik toch merkwaardig”, aldus Open Vld’er Vincent Van Quickenborne. “Ik sta ervoor open om te bekijken of we daar alsnog een concrete termijn op moeten plakken, maar we hopen dit punt uit het regeerakkoord te kunnen aanpakken met een sterkere rol voor de sociale bemiddelaars”, reageerde Peeters nog.

bron: Belga