Begrotingsminister Wilmès wijst op uitzonderlijk jaar 2016

Begrotingsminister Wilmès wijst op uitzonderlijk jaar 2016

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) wijst op de impact van de aanslagen van 22 maart en de migratiecrisis op de Belgische begroting, maar ook op de evolutie van de fiscale inkomsten, als verklaring voor het risico dat de Belgische begroting niet aan de Europese regels voldoet. Het risico “is voornamelijk te wijten aan de resultaten van 2016”. Dat was volgens minister Wilmès een moeilijk jaar omwille van de migratiecrisis en de aanslagen. Beide gebeurtenissen “hebben onze economie aangetast en hebben betekenisvolle extra middelen gevergd”, luidt het. De minister is er zich naar eigen zeggen van bewust dat de toestand van de overheidsschuld de Europese Commissie zorgen baart. Maar zoals ze reeds in mei zei, is “de vereiste verbetering om de Europese criteria te respecteren voor 2016 haalbaar noch wenselijk”.

Voor 2017 kijkt Europa met een meer gunstige blik naar ons land, aldus Wilmès. De Commissie meent immers dat de verbetering van het structureel saldo volgend jaar overeenstemt met de Europese regels, en dat ondanks een onzekere macro-economische context. De structurele maatregelen die de regering besliste (flexibilisering van de arbeidstijd, hervorming van de wet van 1996, enzovoort) sluiten volgens Wilmès aan bij de Europese aanbevelingen.

De minister pleit weliswaar voor de begrotingssanering, maar herinnert er meteen aan dat de regering, omwille van het uitzonderlijke karakter van dit jaar, ervoor gekozen heeft geen extra maatregelen te nemen die op de relance van de economie en de verbetering van de koopkracht zouden hebben gewogen.

bron: Belga