Minister Borsus legt ophokplicht op voor commercieel gehouden pluimvee

Minister Borsus legt ophokplicht op voor commercieel gehouden pluimvee

Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) heeft de ophokplicht opgelegd voor alle professionele pluimveehouders op het volledige Belgische grondgebied. Dat heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag gemeld. De reden is het opduiken van het vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door vogels op weg naar het zuiden. De voorbije weken zijn er in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden, besmet met het H5N8-virus. Dit virus wordt door trekvogels meegebracht tijdens hun tocht naar het zuiden om te overwinteren.

Het virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden. Omdat de trekroutes ook over België lopen, heeft minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf 10 november 2016 het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders, loopvogels uitgezonderd, in heel België te verplichten. Bij het ophokken of afschermen van pluimvee worden de dieren op stal gehouden of wordt hun beloop zo afgeschermd met netten dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel van professionelen als van hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden. Het virus is overigens nog niet aangetroffen in ons land.

bron: Belga