Amerikakenner: "Overwinning van Trump is niet helemaal onverwacht"

KU Leuven / Rob Stevens

Wat zijn de gevolgen van de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president? Metro vroeg Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven) om een reactie.

Waarom had niemand de zege van Trump zien aankomen?

Bart Kerremans: “Je kan niet zeggen dat dit helemaal onverwacht is. De laatste weken was de voorsprong van Clinton op Trump aanzienlijk gedaald in de peilingen. Clinton had nog ongeveer twee derde kans om te winnen, Trump ongeveer één derde. Het is dus niet zo dat iedereen had gezegd dat Clinton gemakkelijk ging winnen. Wel is het zo dat de peilingen er op een aantal vlakken ver naast zaten. Staten als Pennsylvania, Michigan en Wisconsin waren volgens de peilingen duidelijk democratisch en zijn toch gewonnen door Trump.”

Zal hij zijn woorden kunnen omzetten in beleid?

“Dat is natuurlijk de hamvraag. Er zijn toch een aantal zaken beloofd waarvan je je afvraagt wat ervan zal komen, zoals die muur tussen de VS en Mexico, die dan nog eens door Mexico betaald zou moeten worden. Andere zaken, zoals een belastingverlaging voor particulieren en bedrijven, zal hij zeker uitvoeren. Ook Obamacare zal waarschijnlijk op de schop gaan. De beloofde investeringen in infrastructuur liggen moeilijker. Dat zal gepaard gaan met schuldopbouw, iets wat binnen de Republikeinse partij toch heel moeilijk ligt.”

“Het feit dat Trump tegen de verwachting van velen in nu toch gewonnen heeft, geeft hem binnen zijn eigen partij in elk geval wel veel politiek kapitaal.”

Welke rol zal het Congres spelen?

“Voor Trump is het cruciaal dat de Republikeinen de meerderheid hebben kunnen behouden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het is echter af te wachten welke rol de Republikeinse fractie zal spelen. Sommige leden van de fractie zullen niet meegaan met al zijn punten. Ik verwacht in elk geval dat de rangen in het begin van zijn presidentschap gesloten zullen blijven. Later zal het thema van de overheidsschuld wel de kop opsteken. Met de beloofde investeringen in infrastructuur zal die schuld stijgen. Dat is een enorm gevoelig punt binnen de Republikeinse partij.”

Wat betekent dit voor Europa en België ?

“Binnen de NAVO zal hij zeker het punt van de burden sharing op tafel leggen. Dat betekent dat de druk verhoogd zal worden op de lidstaten, waaronder België, om hun defensiebudget te verhogen. Dat past binnen het verhaal van Trump dat er in de VS meer geld zal zijn om andere problemen aan te pakken als de Europeanen meer betalen voor hun eigen defensie. Daarnaast zie ik Trump zijn hand niet in het vuur steken voor het handelsverdrag TTIP.”

(jm)