Petitie met 38.000 handtekeningen tegen vervanging van F16’s

Petitie met 38.000 handtekeningen tegen vervanging van F16's

Het platform ‘Geen Gevechtsvliegtuigen’, een samenwerkingsverband van ruim 130 verenigingen van het Belgisch maatschappelijk middenveld, heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke een petitie bezorgd met 38.000 handtekeningen tegen de vervanging van de F-16 jachtbommenwerpers van het Belgische leger. Het platform dringt er bij het parlement op aan om werk te maken van een breed maatschappelijk debat rond deze ‘aankoop van de eeuw’. Allereerst rijzen er heel wat twijfels over het nut van deze gevechtsvliegtuigen en bovendien zal deze aankoop, zoals we kunnen afleiden uit de nu al moeilijke begrotingsdiscussies, een vanzelfsprekende en zeer zware impact hebben op het dagelijkse leven van alle burgers.

Volgens de indieners van deze petitie zijn de belangen verbonden aan de eventuele vervanging van de gevechtsvliegtuigen, omgekeerd evenredig aan de transparantie en de open politieke behandeling van het dossier.

De petitie vraagt dat een aantal lidorganisaties van het platform gehoord worden in de bevoegde Kamercommissies, dat er volledige duidelijkheid komt over de concrete financiële gevolgen van de aankoop, en dat het beleid en het debat over de eventuele vervanging van de gevechtsvliegtuigen breed en transparant verloopt.

bron: Belga