Sluiting Océade – Uitbater Océade liet voorstel om twee jaar langer uit te baten links liggen

Sluiting Océade - Uitbater Océade liet voorstel om twee jaar langer uit te baten links liggen

De Stad Brussel heeft een voorstel gedaan aan de uitbater van Océade om het waterpretpark twee jaar langer uit te baten, maar daar werd geen gevolg aan gegeven. Dat heeft Brussels schepen Philippe Close, belast met het NEO-project op de Heizel, bevestigd op de Brusselse gemeenteraad. Het nieuws volgde als antwoord op de vragen van oppositieleden Marie Nagy (Ecolo), Joëlle Milquet (cdH) et Fabian Maingain (DéFI) over de afbraakvergunning en de mogelijkheden om het leasecontract van Océade te verlengen tot eind 2018.
Het contract werd een laatste keer verlengd in 2014 en loopt op zijn eind in januari 2017. Die overeenkomst werd ondertekend toen het eerste Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) nog niet werd geannuleerd. De voorgestelde timing liet de overheid bovendien toe om onzekerheden in de bodemvervuiling aan te pakken.
Close verduidelijkte dat na de annulering van het GBP en de niet afgeronde gesprekken tussen “de zakenman” aan het hoofd van Océade, waarmee hij de naam van Thierry Meeus niet citeerde, nieuwe onderhandelingen werden opgestart met als doel de exploitatie van het waterpretpark te verlengen.
“Op grond van deze onderhandelingen werd er een contractvoorstel opgestuurd met de garantie om de uitbating voort te zetten tot in mei 2018. De datum waarop er in een nieuwe bijeenkomst een definitieve timing zou bepaald worden”, vertelt Close.

bron: Belga