Dhaene wil dat groenestroomcertificaten Brusselse verbrandingsoven aangemeld worden

Dhaene wil dat groenestroomcertificaten Brusselse verbrandingsoven aangemeld worden

Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene heeft een motie klaar waarin ze de Brusselse regering oproept om het Brussels systeem van groenestroomcertificaten bij de Europese Commissie aan te melden. Eerder had minister van Leefmilieu Céline Fremault in commissie gezegd dat de groenestroomcertificaten voor de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek wel degelijk waren aangemeld bij de Europese Commissie. In antwoord op een schriftelijke vraag van Dhaene komt ze daarop terug, meldt Dhaene vandaag. “Zolang een overheid niet aanmeldt, staat het hele systeem juridisch op losse schroeven. Als achteraf blijkt dat er toch sprake was van staatssteun, kan de Commissie immers beslissen de steun terug te vorderen”, waarschuwt het N-VA-parlementslid. “Bovendien kan elke belanghebbende dit systeem bij de rechtbank aanklagen.”

Dhaene vroeg ook een advies van de Raad van State op en daaruit blijkt volgens haar dat de regeringsbeslissing niet verenigbaar is met het Europees recht. Er worden immers groenestroomcertificaten toegekend aan een bestaande installatie, zonder ook maar enige verplichting om nieuwe ‘groene’ investeringen te doen. Tenslotte zou de Brusselse regering het gelijkheidsbeginsel schenden doordat de regels voor uitbater Electrabel veel soepeler zijn dan deze voor de andere producenten van groene energie, luidt het.

“De Brusselse regering misbruikt het systeem van groenestroomcertificaten om een niet-ecologische, concurrentievervalsende maatregel in te voeren waarvan de eindfactuur bij de Brusselaars ligt. Hierbij worden alle adviesinstanties, van de onafhankelijke energieregulator BRUGEL tot de Raad van State, van tafel geveegd én wordt elke wettelijke regel aan de laars gelapt”, besluit Dhaene.

bron: Belga