Onderhandelingen tussen regering en tegenstanders van vrede met Farc afgelopen

Onderhandelingen tussen regering en tegenstanders van vrede met Farc afgelopen
Onderhandelingen tussen regering en tegenstanders van vrede met Farc afgelopen

De onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de tegenstanders van een vredesakkoord met de guerrillero’s van de Farc zijn afgerond. De nieuwe voorstellen zullen aan de Farc-rebellen worden voorgelegd. “De meer dan 400 ingestuurde voorstellen werden opgedeeld in 60 thema’s waarrond de vertegenwoordigers van het ‘neen’ aan het vredesakkoord voorstellen hebben uitgewerkt”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Juan Fernando Cristo. Het gaat om een document waarin alle wijzigingen en verduidelijkingen zijn opgesomd die de tegenstanders in het vredesakkoord willen doorvoeren.

De tekst zal worden voorgelegd aan de Farc op Cuba, waar de vredesgesprekken worden gevoerd onder leiding van de Hoge Commissaris van de Vrede, Sergio Jaramillo. De hoofdonderhandelaar van de regering, Humberto de la Calle, blijft in Bogota om met president en kersvers Nobelprijswinnaar voor de Vrede Juan Manuel Santos samen te zitten.

Bron: Belga