HRW-rapport België – Langdurige eenzame opsluiting van terreurverdachten baart Human Rights Watch zorgen

HRW-rapport België - Langdurige eenzame opsluiting van terreurverdachten baart Human Rights Watch zorgen

In een rapport over de Belgische antiterreurmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel maakt de ngo Human Rights Watch zich zorgen over de langdurige eenzame opsluiting van terreurverdachten of -veroordeelden. HRW publiceert het rapport vrijdag. HRW ging in het rapport “Reden tot bezorgdheid: de Belgische terrorismebestrijdingsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel” de effecten na van de antiterreurmaatregelen van de Belgische overheid na de aanslagen in Frankrijk en België. HRW verzamelde bewijzen van hardhandig politieoptreden, maar lichtte ook verschillende maatregelen van de regering door. Een van de maatregelen die HRW het meest zorgen baart is de langdurige eenzame opsluiting van terreurverdachten, zoals die wordt aangewend om radicalisering in de gevangenissen tegen te gaan. Dergelijke praktijken worden met foltering vergeleken.
HRW onderzocht drie gevallen van gedetineerden. “In twee van die drie gevallen werden zo goed als alle hardvochtige isolatievoorwaarden aangehouden, zelfs nadat gevangenispsychiaters een psychiatrische opvolging hadden aanbevolen. Ook hadden familieleden en advocaten de gevangenisdirectie gewezen op een achteruitgang van de geestelijke gezondheid van de gedetineerde. Een van de betrokken gevangenen ondernam zelfs zelfmoordpogingen”, klinkt het in het rapport.
“We delen de bezorgdheid van de overheid over radicalisering in de gevangenis”, zegt onderzoekster Letta Tayler. “We suggereren allerminst dat gedetineerden die anderen zouden kunnen radicaliseren zich vrijelijk onder hen kunnen bewegen. Maar we zien niet in waarom je niet kort op de bal kan spelen als de situatie van de gedetineerde daarom vraagt. Isolatie hoeft niet op zijn geestelijke gezondheid te wegen. Je kan hem nog steeds laten deelnemen aan georganiseerde activiteiten.”
HRW beveelt, mede vanwege de langdurige opsluiting van terreurverdachten en -veroordeelden, aan dat speciale rapporteurs van de Verenigde Naties om een bezoek aan België zouden vragen.

bron: Belga