“We zullen alle middelen uitputten om dit tegen te houden”

We zullen alle middelen uitputten om dit tegen te houden

“We zullen juridisch alle middelen uitputten om dit tegen te houden.” Zo reageert Theo Francken, staatssecretaris voor Migratie en Asiel (N-VA), op de stappen die door een Belgische familie worden ondernomen om een visum te bezorgen aan een Syrisch gezin dat in Aleppo verblijft. Een rechter had de staatssecretaris veroordeeld tot een dwangsom van 4.000 euro per dag dat het visum werd geweigerd. De Belgische familie wil het Syrische gezin opvangen en probeert via gerechtelijke weg het visum aan de Syriërs te bezorgen, maar Francken weigert dit. Ook nadat een deurwaarder zich gisteren had aangemeld bij zijn diensten en bij die van Binnenlandse Zaken met de bedoeling de dwangsommen desnoods te innen via de verkoop van de inboedel van diensten van de staatssecretaris.
“Ik ben verkozen om het algemeen belang te dienen en zal dit blijven doen”, reageert Francken vandaag. “Ook al nemen ze alles mee, wij werken vastberaden verder.”

“Onze bevolking heeft zich al bijzonder gastvrij getoond tijdens de asielcrisis”, voegt Francken er nog aan toe. “We hebben dag en nacht gewerkt om deze crisis te managen en zijn hierin geslaagd. Ik zal niet toelaten dat dit wereldvreemd arrest ons opnieuw in een asielchoas stort. Ik zal mij blijven verzetten. Hier is geen enkel draagvlak voor bij de bevolking”, besluit de staatssecretaris voor Migratie en Asiel.

bron: Belga